เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน
Username
รหัสผ่าน
Password
ระบุตัวเลขที่ปรากฏ
Type numbers above
จดจำชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

การเข้าใช้งานระบบ
นักเรียน - ศิษย์เก่าเข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้งานคือ รหัสประจำตัวนักเรียน
รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 30/12/2540

ผู้ปกครองเข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้งานคือ รหัสประจำตัวประชาชนของนักเรียน
รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 30/12/2540

เอกสารคู่มือใช้งานสามารถโหลดเอกสารคู่้มือใช้งานได้ที่ 172.20.0.7/ict-kkwind

การใช้งานผ่าน Intranet สามารถใช้งานผ่านระบบอินทราเน็ตได้ที่ http://172.20.210.1/rms2012/


Gen 0.012 s.
v:20140266
KKWIND